Biserica "Buna Vestire şi Sf. Cuvios Onufrie"

 

Biserica mănăstirii a fost construită -  la îndemnul domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza (1834-1849),în perioada 11 septembrie 1858 – 25 biserica Oneaga
Biserica "Buna Vestire şi Sf. cuvios Onufrie"
martie 1861.
Cunoaştem numele unora dintre călugării care au participat la lucrările de ridicare a bisericii -  Ioanichie şi Mardarie, Elefterie şi Macarie, Veniamin, veniţi de la schitul Cozancea. Stareţ al mănăstirii Vorona era arhimandrit Iosif Vasiliu (1853-1876 ). Aceasta se spune într-un "Cuvânt de îndemn la ajutorarea zidirii Săhăstriei Voronii", al  PS Arhiereu Chesarie Sinadon – Răzmeriţă (1798-1888) fost superior al mănăstirii Popăuţi-Botoşani, apoi locotenent de Mitropolit al Moldovei (1860-1863), ţinut pe 11 septembrie 1858, cu prilejul începerii construirii locaşului de cult. Tot din acest manuscris aflăm că biserica a fost sfinţită pe 25 martie 1861 de acelaşi arhiereu Chesarie Sinadon, primind hramul Buna Vestire , fiind el însăşi cel mai mare ctitor, acţiune determinată de reforma iniţiată de Alexandru I. Cuza din anul 1859, când pe motiv de „proastă chivernisire”, a dispus luarea averii mănăstirii Vorona. Citeşte mai mult...

Biserica "Acoperământul Macii Domnului" Oneaga

 

Schitul Acoperământul Maicii Domnului – Oneaga, se află situat în partea de sud-vest a judeţului biserica Oneaga
Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" Oneaga
Botoşani. Istoria acestui schit începe în secolul al XVIII-lea, odată cu stabilirea pe aceste meleaguri a unor sihaştri ruşi. A fost ctitorit de familia boierului Cristescu, pe moşia acesteia, în anul 1780. Biserica a avut hramul Sf.M.Mc.Gheorghe. Citeşte mai mult...

 

Paraclisul "Sfântul Mare Mucenic Mina"

I s-a pus piatra de temelie în anul 1940, pe aşezământul unei vechi case, în timpul egumeniei protosinghelului Ghedeon Verenciuc (1920-1947. biserica
Paraclisul
Are formă dreptunghiulară, fără abside, cu altar, naos şi pridvor. Este construit din lemn tencuit cu mortar, pe temelie de piatră, având lungimea de 11m şi lăţimea de 7m. A fost sfinţit pe data de 9 septembrie 1941 de Irineu Mihălcescu(1939-1947) Mitropolitul Moldovei. Pictura a fost realizată în anul 1992 în tehnică tempera.

 

Schitul "Sf. Treime -  Peştera"
(Peştera Sihaştrilor)

La aproximativ 1,5 km de mănăstirea Sihăstria, în inima codrului, se mai cunosc urmele unui paraclis [Gradient]
Schitul "Sf. Treime" (Peştera Sihaştrilor)
ce avea hramul „Sfânta Treime”, ridicat între anii 1944-1951, de către monahul Ioachim Boghean, vieţuitor în mănăstirea Sihăstria Voronei, egumen fiind protosinghelul Ghedeon Verenciuc, ca o împlinire a unei făgăduinţe făcută lui Dumnezeu, de a păzi odoarele mănăstirii de invazia sovietică.
Această biserică, unică în Moldova, a fost sfinţită de mitropolitul  Sebastian Rusan (1950-1956), în anul 1951, când i s-a dat şi hramul „Sfânta Treime”. Stareţ al mănăstirii Vorona era arhimandritul Damaschin Barbacaru. Biserica „Sfânta Treime” a fost demolată ca urmare a aplicării Decretului nr.410/1959, iar vieţuitorii au fost mutaţi în obştea mănăstirii Sihăstria Voronei. În momentul de faţă se mai păstrează doar altarul săpat în stâncă.

Troiţa "Sf. Prooroc Ilie"

biserica
Troita "Sf. Prooroc Ilie"

 

Înainte de intrarea pe drumul ce duce la mănăstire, la o distanţă de 300m de aceasta, pe DJ 208H, ce face legătura între localităţile Vorona şi Oneaga, este amplasată această troiţă, construită în anul 1984 de ieromonahul Pimen Chirilă, cu binecuvântarea egumenului ieromonah Visarion Pâşnei. În fiecare an, ziua prăznuirii sfântului (20 iulie) este marcată printr-un pelerinaj al credincioşilor, în frunte cu un sobor de preoţi, ce porneşte de la mănăstire, după terminarea Sf. Liturghii, având drept scop de a săvârşi anumite slujbe religioase la troiţă: aghiazma mică, Sf. Maslu şi Acatistul Sfântului.